Uprava za javni dug - Portal za investitore


  Raspored aukcija i javni pozivi     Rezultati i statistika     Lista ovlašćenih učesnika     Sekundarno trgovanje     Dospeća HoV  

Rezultati i statistika
Period . .

-

. .  
Tip državnih hartija od vrednosti      
Valuta      
Ročnost    
Tip hartija od vrednosti Ročnost Datum
aukcije
Datum
dospeća
ISIN Valuta Nominalna
vrednost
aukcije
Nominalna
vrednost
prodatih HoV
Kuponska
stopa
Izvršna
stopa
 

 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Telefon : +381-11-32-02-461 | Faks: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>