Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Резултати и статистика
Период . .

-

. .  
Тип државних хартија од вредности      
Валута      
Рочност    
Тип хартија од вредности Рочност Датум
аукције
Датум
доспећа
ISIN Валута Номинална
вредност
аукције
Номинална
вредност
продатих ХоВ
Купонска
стопа
Извршна
стопа
 

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>