Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
05.12.2017 05.12.2017 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.083,02 900,00 974.718,00 0,58 %
05.12.2017 07.12.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.098,99 13.369,00 148.382.397,31 4,23 %
05.12.2017 05.12.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.005,35 5.000,00 5.026.750,00 0,50 %
05.12.2017 05.12.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.796,77 2.466,00 31.556.834,82 4,69 %
05.12.2017 05.12.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.033,97 970,00 1.002.950,90 1,49 %
05.12.2017 06.12.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.014,52 1.083,00 1.098.725,16 0,30 %
05.12.2017 05.12.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.009,12 21,00 21.191,52 2,00 %
05.12.2017 07.12.2017 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.036,35 565,00 585.537,75 1,11 %
05.12.2017 05.12.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.647,43 205.700,00 2.190.175.471,00 4,84 %
04.12.2017 04.12.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.796,77 47.534,00 608.281.665,18 4,69 %
04.12.2017 05.12.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.033,64 5.000,00 5.168.200,00 0,34 %
04.12.2017 04.12.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.063,87 100.000,00 1.106.387.000,00 4,34 %
04.12.2017 04.12.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.024,80 350,00 358.680,00 0,97 %
04.12.2017 04.12.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.638,66 17.795,00 189.314.954,70 4,86 %
04.12.2017 05.12.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.004,98 5.000,00 5.024.900,00 0,54 %
04.12.2017 05.12.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.750,03 70.000,00 752.502.100,00 3,60 %
04.12.2017 06.12.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.911,89 70.000,00 763.832.300,00 3,38 %
04.12.2017 05.12.2017 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 968,01 52,00 50.336,52 4,10 %
01.12.2017 01.12.2017 23.05.2018 Државне записи 53Н RSMFRSD35751 EUR 998,27 9.000,00 8.984.430,00 0,36 %
01.12.2017 01.12.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.358,58 5.000,00 51.792.900,00 4,20 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97| |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>