Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
19.12.2017 19.12.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.007,82 2.000,00 2.015.640,00 0,35 %
19.12.2017 19.12.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.006,43 7.000,00 7.045.010,00 0,40 %
19.12.2017 21.12.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.155,69 13.500,00 137.101.815,00 3,87 %
19.12.2017 19.12.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.149,51 15.000,00 152.242.650,00 3,90 %
19.12.2017 19.12.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.664,65 1.000,00 10.664.650,00 4,85 %
19.12.2017 20.12.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.028,44 342,00 351.726,48 1,86 %
19.12.2017 20.12.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.029,31 2.230,00 2.295.361,30 0,70 %
19.12.2017 21.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.362,58 30.000,00 310.877.400,00 3,25 %
19.12.2017 21.12.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.755,37 20.000,00 215.107.400,00 3,70 %
18.12.2017 19.12.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.038,36 1.000,00 1.038.360,00 2,05 %
18.12.2017 19.12.2017 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 962,60 520,00 500.552,00 3,06 %
18.12.2017 19.12.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.013,29 7.000,00 7.093.030,00 0,35 %
18.12.2017 19.12.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.007,51 2.000,00 2.015.020,00 0,40 %
18.12.2017 18.12.2017 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 959,32 60,00 57.559,20 4,20 %
18.12.2017 18.12.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.037,50 1.900,00 1.971.250,00 2,07 %
18.12.2017 18.12.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.754,45 20.000,00 215.089.000,00 3,68 %
18.12.2017 18.12.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.039,67 1.000,00 1.039.670,00 1,82 %
18.12.2017 18.12.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.024,73 51,00 52.261,23 1,00 %
18.12.2017 19.12.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.005,99 7.000,00 7.041.930,00 0,45 %
15.12.2017 19.12.2017 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.044,25 2.030,00 2.119.827,50 0,55 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93| |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>