Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
22.12.2017 22.12.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.426,00 350,00 3.649.100,00 4,00 %
22.12.2017 22.12.2017 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.046,05 1.900,00 1.987.495,00 0,38 %
22.12.2017 22.12.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 1.005,51 497,00 499.738,47 3,70 %
22.12.2017 22.12.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.140,62 20.000,00 222.812.400,00 4,15 %
22.12.2017 25.12.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.016,57 493,00 501.169,01 1,44 %
22.12.2017 26.12.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.169,34 30.000,00 365.080.200,00 4,39 %
22.12.2017 22.12.2017 23.06.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD46915 EUR 1.019,89 2.000,00 2.039.780,00 1,59 %
21.12.2017 22.12.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.029,77 342,00 352.181,34 1,50 %
21.12.2017 21.12.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.882,66 1.980,00 25.507.666,80 4,55 %
21.12.2017 21.12.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.791,59 5.000,00 53.957.950,00 4,60 %
21.12.2017 22.12.2017 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.045,85 1.900,00 1.987.115,00 0,40 %
21.12.2017 22.12.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 1.005,51 500,00 502.755,00 3,70 %
21.12.2017 22.12.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.300,17 40.000,00 492.006.800,00 4,40 %
20.12.2017 22.12.2017 23.06.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD46915 EUR 1.019,64 2.000,00 2.039.280,00 1,60 %
20.12.2017 22.12.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.300,17 5.000,00 61.500.850,00 4,40 %
20.12.2017 20.12.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.039,22 1.000,00 1.039.220,00 2,03 %
20.12.2017 20.12.2017 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 992,58 2.400,00 2.382.192,00 1,91 %
20.12.2017 22.12.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.159,77 105.000,00 1.066.775.800,00 3,85 %
19.12.2017 19.12.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.013,53 7.000,00 7.094.710,00 0,30 %
19.12.2017 19.12.2017 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.044,41 2.030,00 2.120.152,30 0,53 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92| |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>