Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
27.12.2017 28.12.2017 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.034,43 6.000,00 6.206.580,00 0,51 %
27.12.2017 28.12.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.429,16 3.000,00 31.287.480,00 4,02 %
27.12.2017 29.12.2017 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.005,99 820,00 824.911,80 1,30 %
27.12.2017 29.12.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,31 100,00 102.731,00 3,50 %
27.12.2017 29.12.2017 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.008,36 11.800,00 118.098.648,00 3,80 %
27.12.2017 28.12.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.900,00 300,00 3.870.000,00 5,16 %
26.12.2017 26.12.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.080,34 1.700,00 1.836.578,00 1,70 %
26.12.2017 26.12.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.019,26 4.000,00 4.077.040,00 0,98 %
26.12.2017 26.12.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.180,69 30.000,00 365.420.700,00 4,36 %
26.12.2017 26.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.367,74 50.000,00 518.387.000,00 3,20 %
25.12.2017 27.12.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.032,77 146,00 150.784,42 1,81 %
25.12.2017 25.12.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.302,94 17.024,00 175.397.250,56 3,80 %
25.12.2017 25.12.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 10.643,39 10.906,00 116.076.811,34 3,70 %
25.12.2017 25.12.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.878,34 20.000,00 217.566.800,00 3,30 %
25.12.2017 25.12.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.003,92 162,00 162.635,04 3,80 %
25.12.2017 25.12.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.759,72 24.666,00 265.399.253,52 3,70 %
25.12.2017 25.12.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.376,32 20.000,00 207.526.400,00 4,25 %
22.12.2017 22.12.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.171,12 53.000,00 645.069.360,00 4,37 %
22.12.2017 22.12.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.030,48 341,00 351.393,68 2,11 %
22.12.2017 22.12.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.166,16 95.000,00 965.785.200,00 3,80 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91| |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>