Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
05.01.2018 08.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.180,42 15.000,00 152.706.300,00 3,82 %
04.01.2018 04.01.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.023,59 4.000,00 4.094.360,00 0,25 %
04.01.2018 05.01.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.019,20 2.452,00 2.499.086,88 1,03 %
04.01.2018 08.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.175,22 15.000,00 152.628.300,00 3,86 %
03.01.2018 05.01.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.035,13 4.000,00 4.140.515,00 0,45 %
03.01.2018 05.01.2018 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.020,80 3.000,00 3.062.400,00 0,42 %
03.01.2018 05.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.028,44 1.670,00 1.717.494,80 0,78 %
03.01.2018 05.01.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.049,36 3.500,00 3.672.760,00 1,40 %
29.12.2017 04.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.285,00 30,00 308.550,00 3,00 %
29.12.2017 04.01.2018 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.464,00 30,00 343.920,00 3,00 %
29.12.2017 04.01.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.458,40 30,00 373.752,00 4,00 %
28.12.2017 29.12.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,31 580,00 595.839,80 3,50 %
28.12.2017 28.12.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.648,36 6.000,00 75.890.160,00 5,15 %
28.12.2017 28.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.369,11 30.000,00 311.073.300,00 3,25 %
28.12.2017 03.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,71 500,00 513.855,00 3,50 %
27.12.2017 27.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.368,76 50.000,00 518.438.000,00 3,19 %
27.12.2017 27.12.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.038,56 2.500,00 2.596.400,00 0,95 %
27.12.2017 27.12.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.040,58 1.480,00 1.540.058,40 0,54 %
27.12.2017 27.12.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 974,97 3.650,00 3.558.640,50 4,15 %
27.12.2017 27.12.2017 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 962,52 6.300,00 6.063.876,00 4,20 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90| |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>