Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
02.08.2019 02.08.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.117,03 248.458,00 2.762.116.073,93 2,79 %
02.08.2019 02.08.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.556,83 47.000,00 543.171.040,00 2,46 %
01.08.2019 01.08.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.844,53 20.000,00 236.890.600,00 3,70 %
31.07.2019 01.08.2019 31.01.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD51485 EUR 1.027,21 2.000,00 2.054.420,00 1,32 %
31.07.2019 02.08.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.554,90 5.000,00 57.774.500,00 2,47 %
30.07.2019 30.07.2019 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 10.985,90 22.000,00 241.689.800,00 2,20 %
30.07.2019 01.08.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.247,88 71.000,00 727.599.480,00 2,91 %
29.07.2019 29.07.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.290,32 20.000,00 205.806.400,00 2,40 %
29.07.2019 31.07.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.278,79 45.000,00 462.545.550,00 2,90 %
29.07.2019 31.07.2019 18.09.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD52145 EUR 1.009,60 2.000,00 2.019.200,00 0,30 %
29.07.2019 29.07.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.128,54 5.000,00 55.642.700,00 2,75 %
26.07.2019 26.07.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.246,32 4.000,00 48.985.280,00 2,64 %
26.07.2019 26.07.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.284,96 30.000,00 308.548.800,00 2,32 %
26.07.2019 26.07.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.859,30 380.000,00 4.506.535.378,36 3,67 %
25.07.2019 26.07.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.271,58 18.592,00 228.153.215,36 2,55 %
25.07.2019 26.07.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.279,36 30.000,00 308.380.800,00 2,40 %
25.07.2019 26.07.2019 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.032,46 165,00 170.355,90 1,10 %
25.07.2019 25.07.019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.884,89 9.900,00 117.660.411,00 3,64 %
25.07.2019 25.07.2019 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.027,32 1.065,00 1.094.095,80 1,85 %
25.07.2019 29.07.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.488,04 2.000,00 22.976.080,00 2,50 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9| |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>