Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
11.01.2018 12.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.026,86 25,00 25.671,50 0,90 %
11.01.2018 11.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.894,15 190.000,00 2.069.888.500,00 3,30 %
10.01.2018 10.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.892,84 70.000,00 762.498.800,00 3,31 %
10.01.2018 10.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.036,18 4.862,00 5.037.907,16 3,40 %
09.01.2018 09.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.220,57 12.042,00 147.160.103,94 4,30 %
09.01.2018 09.01.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.320,80 20.447,00 211.029.397,60 3,77 %
09.01.2018 10.01.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.673,55 6.000,00 76.041.300,00 5,14 %
09.01.2018 09.01.2018 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.038,14 2.000,00 2.076.280,00 1,07 %
08.01.2018 08.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.891,18 10.000,00 108.911.800,00 3,30 %
08.01.2018 10.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.035,38 4.862,00 5.034.007,16 3,41 %
08.01.2018 08.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.191,57 387.958,00 4.729.817.896,06 4,38 %
08.01.2018 08.01.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.786,37 52.660,00 568.010.349,80 4,66 %
08.01.2018 08.01.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.958,90 40.000,00 518.356.000,00 5,10 %
05.01.2018 05.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.159,91 200.000,00 2.431.982.000,00 4,45 %
05.01.2018 05.01.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.354,21 20.000,00 247.084.200,00 4,30 %
05.01.2018 05.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.028,67 1.670,00 1.717.878,90 0,76 %
05.01.2018 05.01.2018 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.376,02 20.000,00 207.520.400,00 3,20 %
05.01.2018 08.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.186,78 12.540,00 152.822.221,20 4,39 %
05.01.2018 09.01.2018 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.037,98 2.000,00 2.075.960,00 1,08 %
05.01.2018 09.01.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.318,86 20.447,00 210.989.730,42 3,79 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89| |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>