Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
16.01.2018 16.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.896,40 120.000,00 1.307.567.800,00 3,39 %
16.01.2018 16.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.771,70 100.000,00 1.077.170.000,00 3,80 %
16.01.2018 16.01.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.143,44 3.000,00 33.430.320,00 4,25 %
16.01.2018 16.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.232,01 27.500,00 336.380.275,00 4,30 %
15.01.2018 16.01.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.432,93 18.000,00 187.792.740,00 4,10 %
15.01.2018 17.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.270,88 25.000,00 306.772.000,00 4,20 %
15.01.2018 17.01.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.455,08 20.000,00 209.101.600,00 4,00 %
15.01.2018 16.01.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.018,65 589,00 599.984,85 1,20 %
15.01.2018 17.01.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 9.998,52 48.200,00 481.928.664,00 3,97 %
15.01.2018 17.01.2018 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.953,45 30.000,00 328.603.500,00 3,40 %
15.01.2018 17.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.783,64 22.000,00 237.240.080,00 3,70 %
12.01.2018 12.01.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.758,91 28.000,00 301.249.480,00 4,72 %
12.01.2018 15.01.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.402,43 20.000,00 208.048.600,00 4,24 %
12.01.2018 12.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.774,91 80.000,00 861.992.800,00 3,73 %
12.01.2018 12.01.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.459,88 180.000,00 2.242.778.850,00 4,34 %
12.01.2018 15.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.898,41 20.000,00 217.968.200,00 3,29 %
12.01.2018 12.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.177,80 87.722,00 1.068.260.903,88 4,43 %
12.01.2018 12.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.893,58 101.198,00 1.102.408.365,74 3,35 %
11.01.2018 15.01.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.502,04 40.000,00 500.081.600,00 4,22 %
11.01.2018 11.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.026,83 25,00 25.670,75 0,90 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88| |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>