Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
24.01.2018 24.01.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.823,60 1.400,00 15.153.040,00 4,63 %
24.01.2018 24.01.2018 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.008,43 2.475,00 2.495.864,25 0,30 %
23.01.2018 24.01.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.044,23 240,00 250.615,20 1,50 %
23.01.2018 23.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.053,15 1.000,00 1.053.150,00 3,20 %
23.01.2018 23.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.791,23 20.000,00 215.824.600,00 3,69 %
23.01.2018 24.01.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.037,80 2.410,00 2.501.098,00 1,20 %
23.01.2018 24.01.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 979,40 1.021,00 999.967,40 2,50 %
23.01.2018 23.01.2018 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.014,04 1.500,00 1.521.060,00 1,05 %
22.01.2018 22.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.232,01 47.500,00 581.020.475,00 4,32 %
22.01.2018 22.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.778,39 130.000,00 1.401.190.700,00 3,80 %
22.01.2018 22.01.2018 28.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD22452 EUR 1.068,29 1.870,00 1.997.702,30 0,70 %
22.01.2018 22.01.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.900,76 100.000,00 1.090.076.000,00 3,45 %
22.01.2018 22.01.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.015,34 2.400,00 2.436.816,00 1,10 %
22.01.2018 23.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.049,19 1.000,00 1.049.190,00 3,25 %
22.01.2018 24.01.2018 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.008,30 2.475,00 2.495.542,50 0,32 %
22.01.2018 23.01.2018 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.012,60 1.500,00 1.518.900,00 1,10 %
22.01.2018 23.01.018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.043,79 2.500,00 2.609.475,00 0,20 %
22.01.2018 24.01.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.787,00 170.000,00 1.833.790.000,00 3,74 %
19.01.2018 19.01.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.152,77 25.000,00 278.819.250,00 4,23 %
19.01.2018 19.01.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.035,56 5.000,00 5.177.800,00 0,43 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86| |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>