Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
23.03.2018 23.03.2018 06.02.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD88891 RSD 10.693,56 38.200,00 408.493.992,00 3,30 %
23.03.2018 27.03.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.285,00 4.970,00 51.116.450,00 3,63 %
22.03.2018 23.03.2018 28.01.2019 Државни записи 53Н RSMFRSD35801 EUR 996,04 6.500,00 6.474.260,00 0,46 %
22.03.2018 23.03.2018 23.05.2018 Државни записи 53Н RSMFRSD35751 EUR 999,41 3.000,00 2.998.230,00 0,35 %
22.03.2018 22.03.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.608,86 412.362,00 4.374.688.782,04 5,17 %
22.03.2018 22.03.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.284,65 122.360,00 1.258.429.162,20 3,34 %
22.03.2018 22.03.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 963,35 2.380,00 2.292.773,00 4,00 %
21.03.2018 21.03.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.197,86 20.000,00 203.957.200,00 4,20 %
21.03.2018 21.03.2018 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.041,61 2.000,00 2.083.220,00 0,90 %
21.03.2018 21.03.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 963,24 2.950,00 2.841.558,00 4,00 %
21.03.2018 21.03.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.132,38 8.100,00 90.172.278,00 4,15 %
20.03.2018 20.03.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.481,86 50.000,00 624.093.000,00 3,86 %
20.03.2018 20.03.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 966,61 11.330,00 10.951.736,20 3,95 %
20.03.2018 20.03.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.110,90 2.622,00 2.912.779,80 3,80 %
20.03.2018 20.03.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.026,06 5.000,00 5.130.300,00 1,76 %
20.03.2018 20.03.2018 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.056,63 3.000,00 3.169.890,00 1,41 %
19.03.2018 19.03.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.651,32 12.800,00 136.336.896,00 5,11 %
19.03.2018 19.03.2018 18.09.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD52145 EUR 1.007,86 2.000,00 2.015.720,00 0,81 %
19.03.2018 21.03.2018 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.041,43 2.000,00 2.082.860,00 0,91 %
16.03.2018 16.03.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.963,30 90.000,00 986.696.550,00 2,94 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76| |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>