Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
29.03.2018 29.03.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.633,87 10.000,00 106.338.700,00 3,50 %
28.03.2018 28.03.2018 05.02.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.628,96 20.000,00 212.579.200,00 3,52 %
28.03.2018 28.03.2018 26.03.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD96779 EUR 1.001,29 1.743,00 1.745.248,47 0,94 %
28.03.2018 30.03.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.631,01 20.000,00 212.620.200,00 3,52 %
28.03.2018 28.03.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.001,04 127,00 127.132,08 3,49 %
28.03.2018 28.03.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.612,38 18.268,00 193.866.915,08 5,17 %
28.03.2018 30.03.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.319,08 30.000,00 309.572.400,00 3,35 %
27.03.2018 29.03.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.024,68 3.227,00 3.306.642,36 1,80 %
27.03.2018 27.03.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.310,72 4.970,00 51.244.278,40 3,40 %
27.03.2018 27.03.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.293,34 8.000,00 82.346.720,00 3,30 %
27.03.2018 27.03.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.973,12 80.000,00 877.849.200,00 2,94 %
27.03.2018 27.03.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.111,70 1.186,00 1.318.476,20 3,80 %
27.03.2018 27.03.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.050,38 5.500,00 5.777.090,00 1,40 %
26.03.2018 26.03.2018 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.032,18 3.000,00 3.096.540,00 1,40 %
26.03.2018 26.03.2018 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.971,85 150.000,00 1.645.777.500,00 2,98 %
26.03.2018 27.03.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.048,98 162,00 169.934,76 1,50 %
26.03.2018 27.03.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.569,78 25.000,00 264.244.500,00 3,82 %
26.03.2018 26.03.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.621,07 100.000,00 1.062.107.000,00 3,55 %
23.03.2018 26.03.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.058,39 1.554,00 1.644.738,06 1,18 %
23.03.2018 23.03.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.721,62 21.688,00 254.218.598,40 3,83 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75| |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>