Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
16.04.2018 18.04.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.294,88 16.293,00 200.320.479,84 3,95 %
13.04.2018 13.04.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.435,99 20.000,00 228.719.800,00 3,54 %
13.04.2018 17.04.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.025,83 1.320,00 1.354.095,60 3,20 %
13.04.2018 13.04.2018 21.07.023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.114,73 166.500,00 1.850.602.545,00 4,24 %
13.04.2018 13.04.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.248,76 10.530,00 128.979.442,80 4,05 %
12.04.2018 12.04.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.249,80 6.200,00 63.548.760,00 4,14 %
12.04.2018 12.04.2018 06.02.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD88891 RSD 10.718,15 50.000,00 535.907.500,00 3,22 %
12.04.2018 12.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.637,79 32.630,00 347.110.947,70 5,16 %
12.04.2018 12.04.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.105,37 1.620,00 17.990.699,40 4,26 %
12.04.2018 12.04.2018 07.03.2020 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD44829 RSD 11.268,48 40.000,00 450.739.200,00 3,52 %
11.04.2018 11.04.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.002,07 500,00 501.035,00 3,49 %
11.04.2018 11.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.641,12 7.860,00 83.639.203,20 5,16 %
10.04.2018 12.04.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.159,89 45.000,00 457.195.050,00 3,50 %
10.04.2018 12.04.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.311,42 54.777,00 564.828.653,34 3,25 %
10.04.2018 10.04.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.264,48 3.640,00 44.642.707,20 4,00 %
05.04.2018 05.04.2018 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.034,83 342,00 353.911,86 0,31 %
05.04.2018 05.04.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.300,68 8.235,00 84.826.099,80 3,30 %
05.04.2018 11.04.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.176,72 10.000,00 101.767.200,00 3,60 %
05.04.2018 05.04.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.340,09 50.000,00 517.004.500,00 3,20 %
05.04.2018 05.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.629,68 20.415,00 217.004.917,20 5,16 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73| |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>