Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
28.12.2017 28.12.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.648,36 6.000,00 75.890.160,00 5,15 %
28.12.2017 03.01.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,71 500,00 513.855,00 3,50 %
28.12.2017 29.12.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,31 580,00 595.839,80 3,50 %
28.12.2017 28.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.369,11 30.000,00 311.073.300,00 3,25 %
27.12.2017 27.12.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.040,58 1.480,00 1.540.058,40 0,54 %
27.12.2017 27.12.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 974,97 3.650,00 3.558.640,50 4,15 %
27.12.2017 27.12.2017 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 962,52 6.300,00 6.063.876,00 4,20 %
27.12.2017 27.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.368,76 50.000,00 518.438.000,00 3,19 %
27.12.2017 28.12.2017 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.034,43 6.000,00 6.206.580,00 0,51 %
27.12.2017 27.12.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.038,56 2.500,00 2.596.400,00 0,95 %
27.12.2017 29.12.2017 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.005,99 820,00 824.911,80 1,30 %
27.12.2017 29.12.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.027,31 100,00 102.731,00 3,50 %
27.12.2017 29.12.2017 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.008,36 11.800,00 118.098.648,00 3,80 %
27.12.2017 28.12.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.429,16 3.000,00 31.287.480,00 4,02 %
27.12.2017 28.12.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.900,00 300,00 3.870.000,00 5,16 %
26.12.2017 26.12.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.180,69 30.000,00 365.420.700,00 4,36 %
26.12.2017 26.12.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.367,74 50.000,00 518.387.000,00 3,20 %
26.12.2017 26.12.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.080,34 1.700,00 1.836.578,00 1,70 %
26.12.2017 26.12.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.019,26 4.000,00 4.077.040,00 0,98 %
25.12.2017 25.12.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.878,34 20.000,00 217.566.800,00 3,30 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72| |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>