Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
19.04.2018 19.04.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 974,86 1.500,00 1.462.290,00 4,20 %
19.04.2018 19.04.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.337,04 21.000,00 217.077.840,00 3,35 %
19.04.2018 19.04.2018 07.03.2020 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD44829 RSD 11.325,18 40.000,00 453.007.200,00 3,27 %
19.04.2018 19.04.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.296,21 21.000,00 258.220.410,00 3,95 %
19.04.2018 19.04.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.143,39 12.790,00 142.523.958,10 4,20 %
18.04.2018 19.04.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.010,33 380,00 383.925,40 3,40 %
18.04.2018 18.04.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.022,17 491,00 501.885,47 1,05 %
18.04.2018 18.04.2018 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.022,32 200,00 204.464,00 0,90 %
18.04.2018 18.04.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.135,66 107.220,00 1.193.965.465,20 4,21 %
18.04.2018 18.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.752,09 185.000,00 1.989.136.650,00 5,03 %
18.04.2018 19.04.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.010,41 3.000,00 3.031.230,00 1,23 %
18.04.2018 19.04.2018 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.006,21 400,00 402.484,00 0,45 %
17.04.2018 17.04.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.030,25 2.000,00 2.060.500,00 1,70 %
17.04.2018 17.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.736,40 160.000,00 1.717.824.000,00 5,05 %
17.04.2018 19.04.2018 22.02.019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.318,61 53.000,00 546.886.330,00 3,24 %
17.04.2018 18.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.729,99 37.000,00 397.009.630,00 5,06 %
17.04.2018 17.04.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.140,68 126.857,00 1.413.273.099,85 4,20 %
17.04.2018 17.04.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.251,54 103.311,00 1.265.718.848,94 4,06 %
16.04.2018 16.04.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.518,85 3.088,00 38.658.208,80 3,85 %
16.04.2018 16.04.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.695,90 21.387,00 228.753.166,70 5,10 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72| |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>