Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
08.01.2018 08.01.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.786,37 52.660,00 568.010.349,80 4,66 %
08.01.2018 08.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.191,57 387.958,00 4.729.817.896,06 4,38 %
05.01.2018 05.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.159,91 200.000,00 2.431.982.000,00 4,45 %
05.01.2018 08.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.180,42 15.000,00 152.706.300,00 3,82 %
05.01.2018 05.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.028,67 1.670,00 1.717.878,90 0,76 %
05.01.2018 05.01.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.354,21 20.000,00 247.084.200,00 4,30 %
05.01.2018 08.01.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.186,78 12.540,00 152.822.221,20 4,39 %
05.01.2018 09.01.2018 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.037,98 2.000,00 2.075.960,00 1,08 %
05.01.2018 09.01.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.318,86 20.447,00 210.989.730,42 3,79 %
05.01.2018 05.01.2018 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.376,02 20.000,00 207.520.400,00 3,20 %
04.01.2018 05.01.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.019,20 2.452,00 2.499.086,88 1,03 %
04.01.2018 04.01.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.023,59 4.000,00 4.094.360,00 0,25 %
04.01.2018 08.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.175,22 15.000,00 152.628.300,00 3,86 %
03.01.2018 05.01.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.049,36 3.500,00 3.672.760,00 1,40 %
03.01.2018 05.01.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.028,44 1.670,00 1.717.494,80 0,78 %
03.01.2018 05.01.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.035,13 4.000,00 4.140.515,00 0,45 %
03.01.2018 05.01.2018 28.12.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23658 EUR 1.020,80 3.000,00 3.062.400,00 0,42 %
29.12.2017 04.01.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.285,00 30,00 308.550,00 3,00 %
29.12.2017 04.01.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.458,40 30,00 373.752,00 4,00 %
29.12.2017 04.01.2018 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.464,00 30,00 343.920,00 3,00 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71| |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>