Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
16.05.2018 16.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.897,53 4.000,00 43.590.120,00 4,90 %
16.05.2018 16.05.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.383,61 60.000,00 623.016.800,00 3,14 %
16.05.2018 16.05.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.023,40 589,00 602.782,60 0,84 %
15.05.2018 15.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.896,08 12.000,00 130.752.960,00 4,90 %
14.05.2018 16.05.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.379,21 50.000,00 518.960.500,00 318,00 %
14.05.2018 14.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.854,95 3.000,00 32.564.850,00 4,95 %
11.05.2018 15.05.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.431,94 50.000,00 571.597.000,00 3,70 %
09.05.2018 09.05.2018 28.01.2019 Државни записи 53Н RSMFRSD35801 EUR 997,80 8.000,00 7.982.400,00 0,30 %
09.05.2018 09.05.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.043,99 2.900,00 3.027.571,00 0,23 %
09.05.2018 09.05.2018 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.042,73 1.400,00 1.459.822,00 0,30 %
09.05.2018 10.05.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.023,15 245,00 250.671,75 0,89 %
09.05.2018 09.05.2018 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.007,48 2.500,00 2.518.700,00 0,32 %
08.05.2018 08.05.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.172,41 100.000,00 1.117.241.000,00 4,19 %
08.05.2018 09.05.2018 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.007,25 2.500,00 2.518.125,00 0,35 %
08.05.2018 09.05.2018 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.042,58 1.400,00 1.459.612,00 0,32 %
08.05.2018 09.05.2018 28.01.2019 Државни записи 53Н RSMFRSD35801 EUR 997,66 8.000,00 7.981.280,00 0,32 %
08.05.2018 08.05.2018 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.006,53 2.500,00 2.516.325,00 0,44 %
08.05.2018 09.05.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.043,91 2.900,00 3.027.339,00 0,25 %
07.05.2018 07.05.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.185,22 65.000,00 662.039.300,00 3,70 %
07.05.2018 07.05.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.287,05 134.500,00 1.383.607.970,00 4,12 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69| |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>