Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
30.05.2018 31.05.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.808,61 7.050,00 90.300.700,50 3,52 %
30.05.2018 30.05.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 979,37 2.200,00 2.154.614,00 4,20 %
30.05.2018 01.06.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.035,23 500,00 517.615,00 3,15 %
29.05.2018 29.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.042,15 53.500,00 590.755.155,00 4,74 %
28.05.2018 29.05.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.024,55 215,00 220.278,25 0,29 %
28.05.2018 28.05.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.373,21 28.000,00 290.449.880,00 3,97 %
25.05.2018 28.05.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.588,60 30.000,00 377.658.000,00 3,81 %
25.05.2018 25.05.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.073,43 12.615,00 127.076.319,45 2,80 %
25.05.2018 25.05.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.380,48 40.000,00 415.219.200,00 3,94 %
25.05.2018 25.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.013,85 74.971,00 825.719.031,59 4,77 %
25.05.2018 28.05.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.222,04 35.000,00 357.771.400,00 3,61 %
25.05.2018 28.05.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.042,57 566,00 590.094,62 1,00 %
24.05.2018 24.05.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 13.784,02 30.000,00 413.520.600,00 4,20 %
24.05.2018 25.05.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.042,48 480,00 500.390,40 1,00 %
24.05.2018 24.05.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.360,33 50.000,00 518.016.500,00 3,99 %
24.05.2018 24.05.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.042,64 964,00 1.005.104,96 0,93 %
23.05.2018 23.05.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.946,02 5.500,00 60.203.110,00 4,85 %
23.05.2018 23.05.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 13.749,33 35.000,00 481.226.550,00 4,25 %
23.05.2018 23.05.2018 29.05.2019 Државни записи 53Н RSMFRSD66665 EUR 995,59 8.129,00 8.093.158,21 0,43 %
23.05.2018 23.05.2018 25.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD71913 EUR 1.014,52 7.000,00 7.101.500,00 0,54 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67| |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>