Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
27.06.2018 27.06.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.020,85 20,00 20.417,00 3,35 %
27.06.2018 27.06.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.146,54 1.200,00 1.375.848,00 2,45 %
26.06.2018 26.06.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.285,11 6.198,00 69.945.111,78 4,08 %
26.06.2018 27.06.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.032,74 1.000,00 1.032.740,00 1,68 %
26.06.2018 26.06.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.016,95 3.493,00 3.552.206,35 3,40 %
26.06.2018 27.06.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.041,78 800,00 833.424,00 3,10 %
26.06.2018 27.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.414,15 24.005,00 249.991.670,75 3,95 %
26.06.2018 28.06.2018 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.029,01 565,00 581.390,65 0,70 %
26.06.2018 28.06.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.033,75 3.000,00 3.101.250,00 1,65 %
26.06.2018 28.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.406,92 10.621,00 110.531.897,32 3,97 %
26.06.2018 28.06.2018 28.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD22452 EUR 1.073,33 3.500,00 3.756.655,00 0,55 %
25.06.2018 25.06.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.010,07 7.300,00 80.373.542,00 4,83 %
25.06.2018 25.06.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.297,47 3.200,00 36.151.904,00 4,05 %
25.06.2018 25.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.398,17 71.379,00 742.210.635,45 3,98 %
22.06.2018 25.06.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.043,51 958,00 999.682,58 0,90 %
22.06.2018 26.06.2018 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.042,83 2.000,00 2.085.660,00 0,35 %
21.06.2018 22.06.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.043,81 964,00 1.006.232,84 0,68 %
21.06.2018 21.06.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.972,03 35.000,00 384.021.050,00 4,87 %
21.06.2018 21.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.392,47 174.000,00 1.808.289.340,00 3,99 %
21.06.2018 21.06.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.146,07 6.000,00 6.876.420,00 2,45 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62| |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>