Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
05.07.2018 05.07.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.035,38 7.000,00 7.247.110,00 1,67 %
04.07.2018 04.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.084,60 13.800,00 152.967.480,00 4,75 %
04.07.2018 06.07.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.015,15 1.670,00 1.695.300,50 0,50 %
04.07.2018 04.07.2018 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.024,57 4.000,00 4.098.280,00 0,80 %
03.07.2018 03.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.084,60 21.200,00 234.993.520,00 4,75 %
02.07.2018 02.07.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.406,44 50.000,00 520.321.900,00 3,98 %
02.07.2018 02.07.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.513,42 619,00 7.745.806,98 3,63 %
02.07.2018 02.07.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.043,07 270,00 281.628,90 3,09 %
29.06.2018 29.06.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.980,58 3.100,00 34.039.798,00 4,87 %
29.06.2018 29.06.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.299,47 3.200,00 36.158.304,00 4,06 %
29.06.2018 29.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.395,55 30.000,00 311.866.500,00 4,00 %
28.06.2018 28.06.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.997,98 10.000,00 109.979.800,00 4,85 %
28.06.2018 28.06.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.020,95 32,00 32.670,40 3,35 %
28.06.2018 28.06.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.398,58 10.000,00 103.985.800,00 3,99 %
28.06.2018 29.06.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.011,13 435,00 439.841,55 0,90 %
28.06.2018 02.07.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.042,22 270,00 281.399,40 3,10 %
27.06.2018 27.06.2018 30.07.2025 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD84510 EUR 1.016,42 1.600,00 1.626.272,00 3,75 %
27.06.2018 27.06.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.030,02 54.000,00 595.620.920,00 4,81 %
27.06.2018 27.06.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.043,66 1.727,00 1.802.400,82 0,84 %
27.06.2018 27.06.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.435,35 20.000,00 248.707.000,00 3,82 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61| |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>