Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
23.08.2019 27.08.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.585,10 2.000,00 21.170.200,00 2,20 %
23.08.2019 23.08.2019 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.012,49 987,00 999.327,63 3,52 %
23.08.2019 23.08.2019 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.038,74 1.000,00 1.038.740,00 1,77 %
22.08.2019 22.08.2019 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 1.185,49 23,00 27.266,27 2,40 %
22.08.2019 22.08.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 11.068,59 78.000,00 863.350.020,00 3,11 %
22.08.2019 22.08.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.946,91 58.450,00 639.846.889,50 2,38 %
21.08.2019 21.08.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 12.163,16 10.000,00 121.631.600,00 3,33 %
21.08.2019 21.08.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 11.059,65 30.000,00 331.789.600,00 3,12 %
21.08.2019 21.08.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.453,76 70.000,00 731.763.200,00 2,74 %
20.08.2019 20.08.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.955,22 164.000,00 1.796.655.300,00 2,35 %
20.08.2019 20.08.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.577,76 100.000,00 1.157.775.500,00 2,12 %
20.08.2019 20.08.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.504,13 48.324,00 604.249.701,72 2,16 %
20.08.2019 20.08.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 12.151,27 24.000,00 291.630.400,00 3,34 %
19.08.2019 19.08.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.577,08 100.000,00 1.157.708.000,00 2,12 %
19.08.2019 21.08.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.576,50 2.000,00 23.153.000,00 2,13 %
19.08.2019 21.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.410,49 1.000,00 12.410.490,00 2,11 %
19.08.2019 21.08.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.479,17 45.000,00 471.562.650,00 3,35 %
19.08.2019 19.08.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.953,60 260.000,00 2.847.935.250,00 2,35 %
19.08.2019 19.08.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.503,40 100.000,00 1.250.339.500,00 2,15 %
16.08.2019 16.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.355,40 30.000,00 370.662.000,00 2,30 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6| |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>