Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
18.07.2018 20.07.2018 22.11.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23104 EUR 1.022,56 5.000,00 5.112.800,00 0,95 %
18.07.2018 19.07.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 989,59 445,00 440.367,55 2,20 %
18.07.2018 18.07.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.010,57 34,00 34.359,38 3,50 %
18.07.2018 18.07.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.021,26 3.000,00 3.063.780,00 3,37 %
18.07.2018 18.07.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.043,20 145,00 151.264,00 1,43 %
18.07.2018 20.07.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.770,00 50,00 638.500,00 3,01 %
17.07.2018 19.07.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 14.014,28 8.400,00 117.719.952,00 3,98 %
17.07.2018 17.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.037,34 65.000,00 717.427.100,00 4,83 %
17.07.2018 17.07.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.490,48 30.000,00 314.714.400,00 3,82 %
17.07.2018 17.07.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 984,68 1.800,00 1.772.424,00 4,20 %
16.07.2018 16.07.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.265,50 20.000,00 205.310.000,00 3,64 %
16.07.2018 17.07.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 976,15 453,00 442.195,95 2,75 %
16.07.2018 16.07.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 13.924,65 15.000,00 208.869.750,00 4,11 %
16.07.2018 16.07.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.388,57 23.100,00 263.076.044,00 3,91 %
16.07.2018 16.07.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.499,97 12.000,00 149.999.640,00 3,71 %
16.07.2018 16.07.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.476,92 20.000,00 209.538.400,00 3,85 %
16.07.2018 17.07.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 13.945,77 15.000,00 209.186.550,00 4,08 %
13.07.2018 17.07.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.861,00 10,00 118.610,00 3,53 %
13.07.2018 17.07.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.932,00 20,00 238.640,00 3,58 %
13.07.2018 13.07.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.465,30 15.000,00 156.979.500,00 3,87 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59| |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>