Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
06.08.2018 06.08.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.548,27 70.000,00 878.378.900,00 3,65 %
06.08.2018 06.08.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.366,88 60.613,00 628.367.697,44 3,14 %
06.08.2018 06.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.981,45 89.700,00 985.035.903,00 4,94 %
06.08.2018 07.08.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.044,56 1.480,00 1.545.948,80 0,24 %
03.08.2018 06.08.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.778,26 10.000,00 127.782.600,00 3,50 %
03.08.2018 03.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.009,71 100.000,00 1.100.971.200,00 4,90 %
03.08.2018 07.08.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.043,23 1.000,00 1.043.230,00 1,45 %
03.08.2018 03.08.2018 05.02.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD37179 EUR 1.011,52 2.000,00 2.023.040,00 0,56 %
03.08.2018 03.08.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.019,56 3.524,00 3.592.929,44 1,00 %
02.08.2018 02.08.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.826,90 13.276,00 143.737.924,40 3,93 %
02.08.2018 06.08.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 1.061,55 500,00 530.775,00 3,50 %
02.08.2018 06.08.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.045,23 1.000,00 1.045.230,00 3,10 %
02.08.2018 06.08.2018 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.047,03 500,00 523.515,00 3,05 %
02.08.2018 03.08.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.290,94 20.000,00 205.818.800,00 3,59 %
02.08.2018 02.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.988,22 42.500,00 466.999.325,00 4,93 %
02.08.2018 02.08.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.524,84 52.606,00 658.881.733,04 3,70 %
01.08.2018 03.08.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.019,43 3.524,00 3.592.471,32 1,01 %
01.08.2018 01.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.967,71 110.000,00 1.206.448.100,00 4,95 %
01.08.2018 03.08.2018 05.02.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD37179 EUR 1.011,37 2.000,00 2.022.740,00 0,57 %
31.07.2018 31.07.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.044,45 1.480,00 1.545.786,00 0,27 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57| |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>