Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
17.08.2018 21.08.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.038,34 2.000,00 2.076.680,00 1,65 %
17.08.2018 21.08.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.020,01 1.540,00 18.510.815,40 3,40 %
17.08.2018 21.08.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 14.114,83 6.000,00 84.688.980,00 3,90 %
17.08.2018 21.08.2018 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.051,44 1.930,00 2.029.279,20 1,35 %
16.08.2018 20.08.2018 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.051,40 70,00 73.598,00 1,35 %
16.08.2018 20.08.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.020,00 10,00 120.200,00 3,11 %
15.08.2018 15.08.2018 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.022,47 3.000,00 3.067.410,00 0,94 %
15.08.2018 17.08.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.932,00 30,00 357.960,00 3,71 %
15.08.2018 17.08.2018 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 1.089,14 1.232,00 1.341.820,48 3,20 %
14.08.2018 14.08.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.525,30 70.000,00 736.771.300,00 3,81 %
13.08.2018 15.08.2018 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.022,35 3.000,00 3.067.050,00 0,95 %
13.08.2018 13.08.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.851,25 20.000,00 217.025.000,00 3,90 %
10.08.2018 10.08.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.044,72 2.500,00 2.611.800,00 0,81 %
10.08.2018 10.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.018,03 14.270,00 157.227.239,20 4,90 %
09.08.2018 09.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.060,53 349.000,00 3.860.126.085,00 4,85 %
08.08.2018 08.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.018,18 24.800,00 273.250.888,00 4,90 %
07.08.2018 07.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.000,52 173.205,00 1.905.345.542,30 4,92 %
07.08.2018 09.08.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.570,39 30.000,00 377.111.700,00 3,60 %
07.08.2018 08.08.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.044,64 100,00 104.464,00 0,20 %
07.08.2018 07.08.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.013,83 7,00 7.096,81 0,70 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56| |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>