Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
27.08.2018 27.08.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.017,19 2.000,00 2.034.380,00 0,34 %
24.08.2018 24.08.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.375,01 377,00 3.911.378,77 3,19 %
24.08.2018 24.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.118,42 8.000,00 88.947.360,00 4,80 %
23.08.2018 27.08.2018 30.03.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD24888 EUR 1.018,84 2.000,00 2.037.680,00 1,00 %
23.08.2018 23.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.074,63 460.000,00 5.094.330.300,00 4,85 %
23.08.2018 27.08.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.740,30 27.000,00 343.988.100,00 3,70 %
22.08.2018 23.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.120,89 13.000,00 144.571.570,00 4,80 %
22.08.2018 23.08.2018 30.03.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD24888 EUR 1.018,72 3.000,00 3.056.160,00 1,00 %
22.08.2018 22.08.2018 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 1.106,79 1.000,00 1.106.790,00 2,11 %
21.08.2018 21.08.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.038,51 2.000,00 2.077.020,00 1,65 %
21.08.2018 21.08.2018 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.051,59 1.930,00 2.029.568,70 1,35 %
21.08.2018 21.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.102,92 26.000,00 288.676.000,00 4,82 %
20.08.2018 20.08.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.149,77 5.000,00 50.748.850,00 2,65 %
20.08.2018 20.08.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.059,25 2,00 2.118,50 1,30 %
20.08.2018 20.08.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 988,66 802,00 792.901,94 4,20 %
20.08.2018 20.08.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.462,48 8.000,00 83.699.840,00 2,60 %
20.08.2018 20.08.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.905,72 4.990,00 54.419.542,80 3,80 %
20.08.2018 20.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.112,63 7.687,00 85.422.786,81 4,80 %
20.08.2018 21.08.2018 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 14.114,83 5.600,00 79.043.048,00 3,90 %
17.08.2018 21.08.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.770,00 20,00 255.400,00 3,10 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55| |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>