Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
03.09.2018 05.09.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.059,82 3.743,00 3.966.906,26 1,30 %
31.08.2018 31.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.088,05 11.500,00 127.512.575,00 4,85 %
31.08.2018 04.09.2018 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.052,81 100,00 105.281,00 1,33 %
30.08.2018 03.09.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.147,12 30.000,00 334.413.600,00 4,78 %
30.08.2018 31.08.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.064,21 40,00 42.568,40 2,90 %
30.08.2018 31.08.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.054,05 285,00 300.404,25 1,60 %
30.08.2018 30.08.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.944,84 15.000,00 164.172.600,00 3,74 %
30.08.2018 30.08.2018 24.04.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD31552 EUR 1.042,70 2.000,00 2.085.400,00 0,34 %
29.08.2018 29.08.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.522,27 20.000,00 210.445.400,00 3,86 %
29.08.2018 29.08.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.044,62 1.921,00 2.006.715,02 2,06 %
29.08.2018 30.08.2018 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.015,69 591,00 600.272,79 2,30 %
28.08.2018 30.08.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.040,27 80,00 83.221,60 1,61 %
28.08.2018 29.08.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.054,00 617,00 650.318,00 1,60 %
28.08.2018 29.08.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.043,69 1.294,00 1.350.534,86 1,10 %
28.08.2018 28.08.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.900,87 2.400,00 26.162.088,00 3,83 %
28.08.2018 30.08.2018 24.04.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD31552 EUR 1.042,29 2.000,00 2.084.580,00 0,40 %
28.08.2018 30.08.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.025,17 324,00 332.155,08 0,95 %
27.08.2018 27.08.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.741,56 27.000,00 344.022.120,00 3,70 %
27.08.2018 27.08.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.018,83 3.000,00 3.056.490,00 0,28 %
27.08.2018 29.08.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.520,24 20.000,00 210.404.800,00 3,86 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54| |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>