Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
28.09.2018 28.09.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.054,26 25.000,00 276.356.500,00 3,57 %
28.09.2018 28.09.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.645,17 30.000,00 379.355.100,00 3,56 %
28.09.2018 28.09.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.656,60 30.000,00 319.698.000,00 3,60 %
27.09.2018 27.09.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.615,69 40.000,00 504.627.600,00 3,64 %
27.09.2018 27.09.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.397,46 28.070,00 291.856.702,20 3,24 %
27.09.2018 27.09.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 990,40 859,00 850.753,60 2,00 %
26.09.2018 26.09.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 990,35 1.212,00 1.200.304,20 2,00 %
26.09.2018 26.09.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.044,83 1.294,00 1.352.010,02 0,42 %
25.09.2018 27.09.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.395,97 28.070,00 291.814.877,90 3,25 %
25.09.2018 26.09.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.016,85 2.400,00 2.440.440,00 0,65 %
24.09.2018 25.09.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.046,77 5.000,00 5.233.840,00 1,41 %
24.09.2018 25.09.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.047,45 335,00 350.895,75 2,00 %
24.09.2018 25.09.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.035,86 5.500,00 5.697.230,00 1,29 %
21.09.2018 21.09.2018 26.03.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD96779 EUR 1.009,48 4.000,00 4.037.920,00 0,69 %
21.09.2018 25.09.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.740,30 20,00 254.806,00 0,74 %
20.09.2018 20.09.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.035,38 5.500,00 5.694.590,00 1,30 %
20.09.2018 20.09.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.012,73 2.400,00 2.430.552,00 1,60 %
19.09.2018 19.09.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.162,47 700,00 7.813.729,00 4,79 %
19.09.2018 19.09.2018 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.031,06 2.000,00 2.062.120,00 0,58 %
19.09.2018 19.09.2018 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 1.103,66 40,00 44.146,40 2,85 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50| |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>