Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
03.09.2019 03.09.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.317,55 780,00 8.047.689,00 2,18 %
02.09.2019 02.09.2019 08.02.2034 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD45941 EUR 1.008,49 1.500,00 1.512.735,00 3,60 %
02.09.2019 02.09.2019 31.01.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD51485 EUR 1.044,69 630,00 658.154,70 0,95 %
02.09.2019 02.09.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.591,55 46.681,00 541.105.145,55 2,09 %
02.09.2019 02.09.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 12.119,06 1.536,00 18.614.876,16 3,40 %
02.09.2019 04.09.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.447,85 138.000,00 1.441.803.300,00 2,81 %
30.08.2019 30.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.366,78 75.000,00 927.508.500,00 2,30 %
30.08.2019 30.08.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.332,75 1.000,00 10.332.750,00 1,90 %
30.08.2019 30.08.2019 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 1.222,95 123,00 150.422,85 2,10 %
29.08.2019 29.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.355,39 50.000,00 617.769.500,00 2,34 %
29.08.2019 30.08.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.586,41 20.000,00 231.728.200,00 2,11 %
29.08.2019 30.08.2019 31.01.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD51485 EUR 1.033,70 60,00 62.022,00 1,20 %
29.08.2019 02.09.2019 31.01.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD51485 EUR 1.042,49 630,00 656.768,70 1,00 %
28.08.2019 28.08.2019 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.013,71 987,00 1.000.531,77 3,51 %
28.08.2019 30.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.372,08 58.000,00 717.580.640,00 2,28 %
27.08.2019 27.08.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.866,28 10.500,00 114.095.940,00 2,45 %
27.08.2019 27.08.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 12.116,98 150.000,00 1.817.547.000,00 3,40 %
26.08.2019 26.08.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.366,23 96.800,00 1.197.051.264,00 2,29 %
26.08.2019 26.08.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.581,81 100.000,00 1.158.180.500,00 2,12 %
23.08.2019 23.08.2019 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.016,00 700,00 711.200,00 1,01 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>