Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
11.10.2018 11.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.262,35 239.909,00 2.701.939.757,77 4,70 %
11.10.2018 11.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.615,95 46.600,00 494.703.276,00 3,74 %
10.10.2018 11.10.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.608,89 12.254,00 154.509.338,06 3,71 %
10.10.2018 10.10.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.047,81 956,00 1.001.706,36 2,03 %
10.10.2018 10.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.613,30 45.000,00 477.598.500,00 3,74 %
09.10.2018 09.10.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.168,29 1.400,00 1.635.606,00 2,20 %
09.10.2018 09.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.612,22 70.000,00 742.855.400,00 3,74 %
09.10.2018 09.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.293,02 40.000,00 451.720.800,00 4,66 %
09.10.2018 10.10.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.486,57 70.000,00 734.059.900,00 2,95 %
08.10.2018 08.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.611,13 70.000,00 742.779.100,00 3,74 %
08.10.2018 08.10.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.047,66 860,00 900.987,60 2,03 %
08.10.2018 10.10.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.353,39 43.000,00 445.195.770,00 3,31 %
05.10.2018 05.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.222,30 100.000,00 1.122.230.200,00 4,74 %
04.10.2018 05.10.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.047,86 335,00 351.033,10 2,01 %
04.10.2018 04.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.606,81 70.000,00 742.476.700,00 3,74 %
03.10.2018 05.10.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.051,02 50,00 602.551,00 3,47 %
03.10.2018 04.10.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 998,71 270,00 269.651,70 2,60 %
03.10.2018 03.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.605,72 70.000,00 742.400.400,00 3,74 %
03.10.2018 03.10.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.480,22 138.000,00 1.446.270.360,00 2,96 %
02.10.2018 02.10.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.038,77 30,00 31.163,10 1,20 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49| |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>