Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
19.10.2018 23.10.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.011,21 5.000,00 5.056.050,00 3,40 %
19.10.2018 19.10.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.173,40 12.500,00 127.167.500,00 2,99 %
18.10.2018 22.10.2018 24.04.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD41981 EUR 1.009,85 1.000,00 1.009.850,00 1,10 %
18.10.2018 18.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.218,62 125.000,00 1.402.327.250,00 4,77 %
18.10.2018 18.10.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.171,99 12.500,00 127.149.875,00 3,00 %
18.10.2018 22.10.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.360,72 20.000,00 207.214.400,00 3,35 %
17.10.2018 17.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.195,43 91.500,00 1.024.381.845,00 4,80 %
17.10.2018 17.10.2018 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.049,99 3.000,00 3.149.970,00 1,00 %
17.10.2018 17.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.684,49 14.922,00 159.433.959,78 3,58 %
17.10.2018 17.10.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.051,93 57.550,00 636.038.571,50 3,62 %
16.10.2018 17.10.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.377,23 74.000,00 767.915.020,00 3,51 %
16.10.2018 18.10.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.770,00 20,00 255.400,00 3,27 %
16.10.2018 16.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.263,92 2.000,00 22.527.840,00 4,71 %
16.10.2018 18.10.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.010,74 5.000,00 5.053.700,00 3,40 %
15.10.2018 17.10.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.492,53 67.000,00 702.999.510,00 2,95 %
12.10.2018 12.10.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.718,44 70.000,00 508.737.600,00 3,40 %
12.10.2018 12.10.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.886,79 30.000,00 356.603.700,00 3,40 %
11.10.2018 12.10.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.010,17 5.000,00 5.050.850,00 3,40 %
11.10.2018 11.10.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 992,00 406,00 402.752,00 2,31 %
11.10.2018 11.10.2018 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 10.968,92 25.000,00 274.223.000,00 2,55 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48| |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>