Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
01.08.2018 03.08.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.019,43 3.524,00 3.592.471,32 1,01 %
01.08.2018 03.08.2018 05.02.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD37179 EUR 1.011,37 2.000,00 2.022.740,00 0,57 %
01.08.2018 01.08.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.967,71 110.000,00 1.206.448.100,00 4,95 %
31.07.2018 31.07.2018 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.044,45 1.480,00 1.545.786,00 0,27 %
30.07.2018 31.07.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.044,97 958,00 1.001.081,26 0,05 %
30.07.2018 30.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.024,32 3.763,00 41.484.516,16 4,88 %
27.07.2018 27.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.024,32 46.237,00 509.731.483,84 4,87 %
27.07.2018 27.07.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.283,25 20.000,00 205.665.000,00 3,60 %
26.07.2018 27.07.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.052,52 162,00 170.508,24 1,60 %
26.07.2018 26.07.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.101,67 9.418,00 104.555.528,06 4,77 %
25.07.2018 26.07.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.049,13 350,00 367.195,75 3,04 %
24.07.2018 26.07.2018 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.048,56 235,00 246.411,60 3,05 %
24.07.2018 24.07.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.148,62 2.000,00 2.297.240,00 2,45 %
24.07.2018 25.07.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.044,98 962,00 1.005.266,00 0,03 %
23.07.2018 23.07.2018 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.044,84 566,00 591.379,44 0,19 %
23.07.2018 25.07.2018 24.03.021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.045,73 4.462,00 4.666.047,26 1,07 %
23.07.2018 23.07.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.502,07 18.500,00 194.288.295,00 3,81 %
23.07.2018 23.07.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.312,19 20.000,00 206.243.800,00 3,40 %
23.07.2018 23.07.2018 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 10.899,96 2.035,00 22.181.418,60 2,80 %
23.07.2018 23.07.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.018,46 1.129,00 1.149.841,34 0,30 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47| |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>