Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
24.10.2018 25.10.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.017,19 1.492,00 1.517.647,48 0,66 %
24.10.2018 25.10.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.284,89 15.000,00 154.273.350,00 2,96 %
24.10.2018 25.10.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.630,20 12.000,00 151.562.400,00 3,70 %
23.10.2018 23.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.706,67 28.364,00 303.683.987,88 3,54 %
23.10.2018 23.10.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.284,97 80.000,00 822.797.600,00 2,88 %
23.10.2018 24.10.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.285,37 30.000,00 308.561.100,00 2,90 %
23.10.2018 23.10.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.117,33 3.796,00 45.997.384,68 3,29 %
23.10.2018 24.10.2018 22.11.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23104 EUR 1.026,33 5.000,00 5.131.650,00 0,89 %
23.10.2018 23.10.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.465,64 42.174,00 441.377.901,36 2,93 %
23.10.2018 25.10.2018 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.011,78 2.500,00 2.529.450,00 3,25 %
23.10.2018 25.10.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.003,04 3.000,00 3.009.120,00 2,59 %
22.10.2018 22.10.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.232,90 52.214,00 586.514.662,08 4,76 %
22.10.2018 22.10.2018 24.04.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD41981 EUR 1.010,22 1.000,00 1.010.220,00 1,09 %
22.10.2018 22.10.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.284,86 170.000,00 1.748.426.200,00 2,85 %
22.10.2018 22.10.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.362,68 20.000,00 207.253.600,00 3,33 %
22.10.2018 24.10.2018 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.367,50 42.000,00 435.435.000,00 3,30 %
22.10.2018 23.10.2018 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.286,79 50.000,00 514.339.500,00 2,80 %
22.10.2018 24.10.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.723,65 46.600,00 499.722.090,00 3,50 %
22.10.2018 24.10.2018 24.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD79742 EUR 1.016,27 1.000,00 1.016.270,00 0,55 %
22.10.2018 24.10.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.100,00 25,00 302.500,00 3,06 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47| |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>