Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
13.11.2018 13.11.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.038,48 1.500,00 1.557.720,00 1,26 %
09.11.2018 14.11.2018 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.193,70 50.000,00 509.685.000,00 3,00 %
09.11.2018 09.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.280,02 17.145,00 193.395.926,00 4,73 %
09.11.2018 09.11.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.084,98 2.012,00 22.302.979,76 3,60 %
08.11.2018 08.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.278,77 89.100,00 1.004.938.182,00 4,73 %
08.11.2018 08.11.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.104,21 2.420,00 26.872.188,20 3,55 %
08.11.2018 13.11.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.711,66 50.000,00 535.583.000,00 3,58 %
08.11.2018 08.11.2018 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.049,81 6.600,00 6.928.713,00 1,46 %
07.11.2018 07.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.283,55 15.000,00 169.253.250,00 4,72 %
06.11.2018 06.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.223,16 45.600,00 511.776.096,00 4,80 %
06.11.2018 06.11.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.994,16 4.990,00 54.860.858,40 3,79 %
06.11.2018 06.11.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.643,44 45.000,00 478.954.800,00 3,73 %
06.11.2018 06.11.2018 23.11.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18310 EUR 1.055,15 15.916,00 16.793.687,82 1,38 %
05.11.2018 06.11.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 991,94 354,00 351.146,76 2,03 %
05.11.2018 05.11.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.990,79 4.990,00 54.844.042,10 3,80 %
05.11.2018 07.11.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 10.848,66 50.000,00 542.433.000,00 3,61 %
05.11.2018 06.11.2018 23.11.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18310 EUR 1.054,64 7.958,00 8.392.825,12 1,40 %
05.11.2018 05.11.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.640,40 45.000,00 478.818.000,00 3,74 %
02.11.2018 06.11.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.757,15 4.475,00 57.088.246,25 3,37 %
01.11.2018 02.11.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 995,98 201,00 200.191,98 1,80 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44| |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>