Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
26.11.2018 26.11.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.424,03 65.000,00 677.561.950,00 3,45 %
26.11.2018 28.11.2018 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 10.873,05 50.000,00 543.652.500,00 3,60 %
23.11.2018 23.11.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.120,38 53.200,00 591.604.216,00 3,55 %
23.11.2018 23.11.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.970,60 14.000,00 167.588.400,00 3,27 %
23.11.2018 26.11.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.023,52 3.000,00 3.070.560,00 0,97 %
22.11.2018 26.11.2018 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 1.109,94 200,00 221.988,00 2,15 %
22.11.2018 26.11.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.979,73 24.000,00 287.513.520,00 3,25 %
22.11.2018 23.11.2018 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.973,57 10.000,00 119.735.700,00 3,26 %
22.11.2018 23.11.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 998,81 751,00 750.106,31 1,70 %
22.11.2018 22.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.262,36 90.400,00 1.018.117.616,00 4,78 %
22.11.2018 22.11.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.761,44 15.500,00 166.802.335,00 3,48 %
22.11.2018 22.11.2018 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.171,09 28.400,00 345.658.956,00 3,20 %
22.11.2018 22.11.2018 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 10.766,69 28.000,00 301.467.320,00 2,90 %
22.11.2018 22.11.2018 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.058,18 87,00 92.061,66 1,15 %
22.11.2018 23.11.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.817,92 3.000,00 38.453.760,00 3,25 %
21.11.2018 21.11.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.743,51 30.000,00 322.305.300,00 3,52 %
21.11.2018 21.11.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 992,52 505,00 501.222,60 2,05 %
21.11.2018 21.11.2018 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.038,21 57,00 59.177,97 1,28 %
21.11.2018 21.11.2018 25.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD71913 EUR 1.007,32 7.000,00 7.051.240,00 0,52 %
21.11.2018 21.11.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.289,55 67.500,00 762.044.750,00 4,74 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42| |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>