Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
12.09.2019 13.09.2019 25.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23856 EUR 1.018,41 1.000,00 1.018.410,00 0,80 %
12.09.2019 13.09.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.009,76 317,00 320.093,92 2,00 %
12.09.2019 12.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.342,42 143.500,00 1.771.137.270,00 2,43 %
11.09.2019 11.09.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.591,87 103.500,00 1.199.758.210,00 2,12 %
11.09.2019 13.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.449,13 2.250,00 28.010.532,50 2,03 %
11.09.2019 12.09.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.003,49 298,00 299.040,02 1,90 %
11.09.2019 11.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.378,00 100.000,00 1.237.799.500,00 2,29 %
10.09.2019 12.09.2019 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.038,89 700,00 727.223,00 0,20 %
09.09.2019 09.09.2019 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.000,00 200,00 200.000,00 3,08 %
09.09.2019 11.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.436,49 1.000,00 12.436.490,00 2,07 %
06.09.2019 06.09.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 12.083,62 36.721,00 443.722.610,02 3,45 %
06.09.2019 06.09.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.286,87 50.000,00 564.343.500,00 2,43 %
06.09.2019 06.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.376,73 20.000,00 247.534.600,00 2,28 %
06.09.2019 10.09.2019 31.01.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD51485 EUR 1.038,37 2.000,00 2.076.740,00 1,10 %
05.09.2019 05.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.375,96 50.000,00 618.798.000,00 2,28 %
05.09.2019 05.09.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.303,91 10.000,00 113.039.100,00 2,38 %
05.09.2019 05.09.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.909,67 646.500,00 7.053.099.850,00 3,40 %
05.09.2019 06.09.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.034,87 311,00 321.844,57 1,97 %
04.09.2019 04.09.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.383,10 9.690,00 119.992.239,00 2,25 %
03.09.2019 03.09.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.294,51 40.000,00 451.780.400,00 2,40 %
 |1|  |2|  |3|  |4| |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>