Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
26.12.2018 26.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.822,59 3.200,00 41.032.288,00 3,35 %
26.12.2018 26.12.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.046,68 300,00 314.004,00 0,70 %
25.12.2018 25.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.724,80 18.000,00 229.046.400,00 3,64 %
24.12.2018 24.12.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.456,57 26.000,00 271.870.820,00 3,41 %
24.12.2018 24.12.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 999,58 952,00 951.603,50 1,74 %
21.12.2018 24.12.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.758,48 30.000,00 322.754.400,00 3,57 %
21.12.2018 21.12.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.327,27 1.000,00 11.327.270,00 4,75 %
21.12.2018 21.12.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.548,70 20.000,00 210.974.000,00 2,87 %
21.12.2018 21.12.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 993,66 1.212,00 1.204.315,92 2,08 %
20.12.2018 20.12.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.012,43 1.900,00 1.923.617,00 1,53 %
20.12.2018 20.12.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.058,63 617,00 653.174,71 1,64 %
20.12.2018 20.12.2018 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.108,13 21.000,00 254.270.730,00 3,25 %
20.12.2018 20.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.815,55 20.000,00 256.311.000,00 3,35 %
20.12.2018 20.12.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.287,66 56.693,00 639.931.308,38 4,80 %
19.12.2018 19.12.2018 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.764,77 20.000,00 215.295.400,00 3,54 %
19.12.2018 19.12.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.058,56 285,00 301.689,60 1,64 %
19.12.2018 20.12.2018 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.545,33 113.000,00 1.191.622.290,00 3,01 %
18.12.2018 18.12.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 994,81 1.033,00 1.027.638,73 2,38 %
17.12.2018 17.12.2018 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.008,58 417,00 420.577,86 1,71 %
17.12.2018 17.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.792,57 3.000,00 38.377.710,00 3,41 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38| |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>