Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
03.01.2019 04.01.2019 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.017,83 3.340,00 3.399.535,50 0,46 %
03.01.2019 03.01.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.398,32 1.100,00 12.538.152,00 4,68 %
31.12.2018 31.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.820,73 17.800,00 228.208.994,00 3,37 %
28.12.2018 31.12.2018 28.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD22452 EUR 1.037,60 100,00 103.760,00 0,35 %
28.12.2018 28.12.2018 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.173,88 560,00 657.372,80 2,20 %
28.12.2018 28.12.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.505,67 1.523,00 160.558.169,31 3,05 %
28.12.2018 28.12.2018 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.016,86 2.400,00 2.440.464,00 0,75 %
28.12.2018 03.01.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.450,00 15,00 186.750,00 2,00 %
28.12.2018 03.01.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 13.295,00 25,00 332.375,00 1,97 %
28.12.2018 28.12.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.169,21 33.500,00 374.168.550,00 3,53 %
27.12.2018 27.12.2018 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.147,98 12.501,00 139.360.871,27 3,58 %
27.12.2018 27.12.2018 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.018,53 6.000,00 6.111.180,00 0,30 %
27.12.2018 27.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.741,97 9.000,00 114.677.730,00 3,60 %
27.12.2018 27.12.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.313,24 164.432,00 1.860.258.679,68 4,78 %
27.12.2018 31.12.2018 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.635,00 22,00 233.970,00 2,03 %
27.12.2018 27.12.2018 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 1.108,40 500,00 554.200,00 2,20 %
26.12.2018 27.12.2018 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.313,17 164.432,00 1.860.247.169,44 4,78 %
26.12.2018 28.12.2018 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.818,36 18.000,00 230.730.480,00 3,37 %
26.12.2018 27.12.2018 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.022,67 274,00 280.211,58 2,00 %
26.12.2018 27.12.2018 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.058,25 166,00 175.669,50 1,70 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37| |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>