Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
23.01.2019 23.01.2019 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.046,32 330,00 345.285,60 0,75 %
22.01.2019 23.01.2019 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.023,74 274,00 280.504,76 2,02 %
21.01.2019 22.01.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.006,43 318,00 320.044,74 2,60 %
21.01.2019 21.01.2019 18.01.2029 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD72366 EUR 1.017,27 983,00 999.976,41 3,05 %
21.01.2019 22.01.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 999,94 300,00 299.982,00 1,80 %
21.01.2019 21.01.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.769,44 11.120,00 119.756.172,80 3,61 %
18.01.2019 18.01.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.321,07 11.600,00 131.324.452,00 4,81 %
18.01.2019 18.01.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.029,34 60.000,00 661.760.400,00 3,90 %
18.01.2019 18.01.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.774,03 1.420,00 15.299.122,60 3,60 %
18.01.2019 18.01.2019 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.571,35 20.000,00 211.427.000,00 2,87 %
18.01.2019 18.01.2019 24.07.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD82019 EUR 1.045,04 3.000,00 3.135.120,00 1,25 %
17.01.2019 17.01.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.045,05 1.918,00 2.004.405,90 1,10 %
17.01.2019 17.01.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.030,30 600,00 6.618.180,00 3,90 %
17.01.2019 17.01.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.214,79 36.419,00 408.431.437,01 4,95 %
16.01.2019 16.01.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.026,33 1.800,00 1.847.394,00 0,90 %
16.01.2019 17.01.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 999,69 1.150,00 1.149.643,50 1,80 %
16.01.2019 16.01.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.373,96 67.500,00 767.742.525,00 4,74 %
16.01.2019 16.01.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.774,03 2.920,00 31.460.167,60 3,59 %
16.01.2019 16.01.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.799,96 32.200,00 412.158.818,00 3,49 %
16.01.2019 16.01.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.977,05 20.000,00 239.541.000,00 3,45 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34| |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>