Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
12.02.2019 12.02.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.766,62 50.000,00 588.331.000,00 3,70 %
11.02.2019 12.02.2019 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.012,28 3.000,00 3.036.840,00 0,94 %
11.02.2019 11.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.712,59 235.000,00 2.517.458.200,00 4,88 %
11.02.2019 11.02.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.079,53 100.000,00 1.107.953.000,00 3,85 %
11.02.2019 11.02.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.765,43 30.000,00 352.962.900,00 3,70 %
08.02.2019 08.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.681,22 26.000,00 277.711.720,00 4,92 %
08.02.2019 08.02.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.110,95 10.000,00 121.109.500,00 3,45 %
07.02.2019 07.02.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.000,00 896.000,00 8.960.000.000,00 4,00 %
07.02.2019 07.02.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.202,33 14.326,00 174.810.579,58 3,42 %
07.02.2019 07.02.2019 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.193,61 7.440,00 8.880.458,40 1,88 %
06.02.2019 08.02.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.009,91 50,00 50.495,50 1,00 %
05.02.2019 05.02.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.029,39 25.000,00 250.734.750,00 4,50 %
04.02.2019 05.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.249,34 1.150,00 12.936.741,00 4,94 %
01.02.2019 01.02.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.015,84 2.000,00 2.031.680,00 0,85 %
01.02.2019 01.02.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.025,71 1.800,00 1.846.278,00 0,95 %
01.02.2019 04.02.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 9.993,15 40.000,00 399.726.000,00 4,56 %
01.02.2019 01.02.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 9.984,08 72.498,00 723.825.947,37 4,57 %
30.01.2019 30.01.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.310,38 25.000,00 282.759.576,00 4,84 %
30.01.2019 01.02.2019 24.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD79742 EUR 1.018,87 1.625,00 1.655.663,75 0,28 %
29.01.2019 29.01.2019 05.02.2020 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD37179 EUR 1.014,45 2.000,00 2.028.900,00 0,54 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32| |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>