Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
19.02.2019 19.02.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.774,93 60.000,00 706.495.800,00 3,70 %
19.02.2019 19.02.2019 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.024,56 1.820,00 1.864.699,20 1,64 %
18.02.2019 18.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.747,58 36.188,00 388.933.521,20 4,85 %
18.02.2019 18.02.2019 24.07.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD82019 EUR 1.042,71 5.900,00 6.151.989,00 1,35 %
18.02.2019 18.02.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 987,16 709,00 699.896,44 2,20 %
14.02.2019 14.02.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.002,76 333.770,00 3.338.621.205,20 4,56 %
14.02.2019 19.02.2019 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.024,41 1.820,00 1.864.426,20 1,65 %
14.02.2019 19.02.2019 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.058,43 1.830,00 1.936.926,90 1,35 %
14.02.2019 14.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.704,64 10.000,00 107.046.400,00 4,90 %
13.02.2019 13.02.2019 18.01.2029 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD72366 EUR 1.024,47 1.605,00 1.644.279,00 2,99 %
13.02.2019 13.02.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.286,66 15.234,00 156.707.029,22 3,77 %
13.02.2019 13.02.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 1.010,05 1.900,00 1.919.095,00 1,00 %
13.02.2019 13.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.728,37 226.251,00 2.427.305.045,53 4,87 %
13.02.2019 14.02.2019 24.04.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD31552 EUR 1.044,43 2.000,00 2.088.860,00 0,28 %
13.02.2019 14.02.2019 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.018,75 2.000,00 2.037.500,00 0,35 %
13.02.2019 14.02.2019 29.05.2019 Државни записи 53Н RSMFRSD66665 EUR 999,11 8.000,00 7.992.880,00 0,31 %
12.02.2019 12.02.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.525,35 56.000,00 589.419.600,00 3,21 %
12.02.2019 12.02.2019 25.12.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD56740 EUR 1.012,41 3.000,00 3.037.230,00 0,93 %
12.02.2019 12.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.737,41 62.885,00 675.222.263,10 4,85 %
12.02.2019 13.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.733,03 1.749,00 18.772.069,47 4,86 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31| |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>