Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
25.02.2019 25.02.2019 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.194,73 3.400,00 4.062.082,00 1,88 %
25.02.2019 27.02.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.045,05 4.500,00 4.702.725,00 1,15 %
25.02.2019 27.02.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.655,00 15,00 189.825,00 1,00 %
25.02.2019 26.02.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.271,22 40.000,00 410.848.800,00 3,84 %
22.02.2019 22.02.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.138,93 11.200,00 135.956.016,00 3,40 %
22.02.2019 22.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.745,78 30.000,00 322.373.400,00 4,86 %
22.02.2019 22.02.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.041,27 5.900,00 59.243.493,00 3,73 %
22.02.2019 22.02.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.023,12 9.484,00 114.027.270,08 3,43 %
21.02.2019 21.02.2019 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 1.053,11 1.140,00 1.200.545,40 3,35 %
21.02.2019 21.02.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.534,31 87.000,00 916.484.910,00 3,21 %
21.02.2019 22.02.2019 06.02.2021 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD99245 EUR 991,16 1.191,00 1.180.471,56 2,00 %
21.02.2019 25.02.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.544,48 30.000,00 316.334.400,00 3,15 %
21.02.2019 25.02.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.957,20 27.000,00 322.844.400,00 3,69 %
21.02.2019 21.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.748,02 212.512,00 2.284.083.259,80 4,85 %
20.02.2019 20.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.745,48 276.886,00 2.975.271.892,82 4,86 %
20.02.2019 20.02.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.782,29 20.000,00 235.645.800,00 3,68 %
20.02.2019 20.02.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.219,33 10.000,00 122.193.300,00 3,41 %
20.02.2019 20.02.2019 23.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD47236 EUR 1.030,06 2.000,00 2.060.120,00 1,50 %
19.02.2019 19.02.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.707,70 254.234,00 2.722.262.191,84 4,91 %
19.02.2019 19.02.2019 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.058,61 1.830,00 1.937.256,30 1,34 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30| |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>