Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
14.03.2019 18.03.2019 18.09.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD52145 EUR 1.007,14 4.000,00 4.028.560,00 0,57 %
14.03.2019 14.03.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.257,19 25.000,00 306.429.750,00 3,36 %
13.03.2019 15.03.2019 29.05.2019 Државне обвезнице 53H RSMFRSD66665 EUR 999,58 8.900,00 8.896.262,00 0,20 %
13.03.2019 13.03.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.775,57 30.000,00 323.267.200,00 4,86 %
13.03.2019 13.03.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.106,47 40.000,00 444.258.600,00 3,87 %
13.03.2019 13.03.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.794,44 8.543,00 100.759.900,92 3,73 %
12.03.2019 13.03.2019 30.07.2025 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD84510 EUR 1.110,62 360,00 399.823,20 2,00 %
12.03.2019 12.03.2019 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.054,35 2.272,00 2.395.483,20 0,99 %
12.03.2019 14.03.2019 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.255,93 25.000,00 306.398.250,00 3,37 %
11.03.2019 11.03.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.761,61 67.678,00 728.324.241,58 4,87 %
11.03.2019 11.03.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.097,05 190.000,00 2.108.438.800,00 3,89 %
08.03.2019 12.03.2019 24.04.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD31552 EUR 1.044,78 10.000,00 10.447.800,00 0,18 %
08.03.2019 08.03.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.790,76 65.000,00 701.399.400,00 4,83 %
08.03.2019 08.03.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.110,97 10.000,00 111.109.700,00 3,85 %
08.03.2019 08.03.2019 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 1.118,32 37,00 41.377,84 2,85 %
08.03.2019 12.03.2019 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.054,21 2.272,00 2.395.165,12 1,00 %
07.03.2019 07.03.2019 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 10.857,31 40.000,00 434.292.200,00 2,88 %
07.03.2019 07.03.2019 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.292,61 80.000,00 823.408.600,00 2,83 %
07.03.2019 07.03.2019 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.194,94 6.000,00 7.169.640,00 1,89 %
07.03.2019 07.03.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.047,98 115.647,00 1.162.018.659,67 4,54 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28| |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>