Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
12.04.2019 12.04.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.100,47 150.000,00 1.515.070.500,00 4,52 %
12.04.2019 12.04.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.138,50 20.000,00 222.770.000,00 3,88 %
12.04.2019 12.04.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.146,55 30.000,00 304.396.500,00 3,05 %
12.04.2019 12.04.2019 18.01.2029 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD72366 EUR 1.007,48 3.000,00 3.022.440,00 3,25 %
11.04.2019 11.04.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.845,71 25.000,00 296.142.750,00 3,67 %
11.04.2019 11.04.2019 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 1.058,97 70,00 74.127,90 3,34 %
11.04.2019 11.04.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.339,89 20.038,00 207.190.715,82 3,79 %
11.04.2019 11.04.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.825,54 80.000,00 866.043.100,00 4,84 %
11.04.2019 12.04.2019 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.023,31 489,00 500.398,59 1,71 %
10.04.2019 10.04.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.130,62 47.200,00 525.365.222,00 3,89 %
10.04.2019 10.04.2019 08.02.2034 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD45941 EUR 994,62 13.800,00 13.725.756,00 3,60 %
10.04.2019 10.04.2019 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 1.058,88 70,00 74.121,60 3,34 %
10.04.2019 10.04.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.818,09 151.000,00 1.633.531.680,00 4,85 %
09.04.2019 09.04.2019 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 1.057,74 70,00 74.041,80 3,35 %
08.04.2019 08.04.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.851,00 30.000,00 355.530.000,00 3,64 %
08.04.2019 10.04.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.172,22 42.000,00 427.233.240,00 3,21 %
08.04.2019 08.04.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.133,46 20.000,00 202.669.200,00 3,15 %
05.04.2019 05.04.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.135,36 77.752,00 865.796.121,96 3,87 %
05.04.2019 05.04.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 10.818,97 36.730,00 397.380.739,35 4,84 %
05.04.2019 09.04.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.908,78 4.000,00 47.635.120,00 3,45 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23| |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>