Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
23.09.2019 24.09.2019 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.381,95 49.000,00 557.715.550,00 1,90 %
23.09.2019 23.09.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.590,29 10.000,00 105.902.900,00 2,25 %
23.09.2019 24.09.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.336,68 44.000,00 454.813.920,00 1,45 %
23.09.2019 25.09.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.340,31 70.000,00 723.821.700,00 2,01 %
23.09.2019 24.09.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.349,24 15.000,00 170.238.600,00 2,30 %
23.09.2019 24.09.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.907,38 34.000,00 370.850.920,00 2,40 %
20.09.2019 20.09.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.037,80 3.000,00 3.113.400,00 0,60 %
20.09.2019 24.09.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.600,10 128.000,00 1.356.812.800,00 2,21 %
20.09.2019 20.09.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.037,80 3.000,00 3.113.400,00 0,60 %
20.09.2019 23.09.2019 25.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23856 EUR 1.018,64 2.000,00 2.037.280,00 0,80 %
20.09.2019 24.09.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.347,88 70.000,00 724.351.600,00 1,86 %
19.09.2019 23.09.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.336,17 45.000,00 465.127.650,00 1,46 %
19.09.2019 23.09.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.344,60 15.000,00 170.169.000,00 2,31 %
19.09.2019 23.09.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.902,38 34.500,00 376.132.110,00 2,41 %
19.09.2019 19.09.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.018,76 2.400,00 2.445.024,00 1,10 %
19.09.2019 23.09.2019 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.380,23 50.000,00 569.011.500,00 1,91 %
18.09.2019 18.09.2019 28.03.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD20605 EUR 1.100,35 1.110,00 1.221.388,50 2,40 %
18.09.2019 18.09.2019 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.099,28 2.370,00 2.605.293,60 2,30 %
18.09.2019 18.09.2019 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.163,07 65,00 75.599,55 1,75 %
18.09.2019 18.09.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.009,83 847,00 855.326,01 1,99 %
 |1|  |2| |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>