Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
14.06.2019 14.06.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.316,65 10.000,00 113.166.500,00 3,15 %
13.06.2019 17.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.015,49 20.000,00 240.309.800,00 3,34 %
13.06.2019 13.06.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.472,09 99.800,00 1.045.114.582,00 4,00 %
13.06.2019 13.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.994,36 18.500,00 221.895.660,00 3,40 %
13.06.2019 13.06.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.238,57 100.000,00 1.023.857.000,00 3,39 %
13.06.2019 13.06.2019 30.07.2025 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD84510 EUR 1.122,17 145,00 162.714,65 1,90 %
12.06.2019 12.06.2019 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.157,70 1.975,00 2.286.457,50 1,75 %
12.06.2019 13.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.008,31 16.600,00 199.337.946,00 3,35 %
11.06.2019 11.06.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.440,99 10.000,00 104.409.900,00 4,05 %
11.06.2019 13.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.042,59 1.000,00 12.042.590,00 3,23 %
11.06.2019 13.06.2019 08.02.2034 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD45941 EUR 1.001,50 3.019,00 3.023.528,50 3,59 %
10.06.2019 10.06.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.292,31 202.500,00 2.286.692.225,00 4,33 %
10.06.2019 10.06.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.439,74 10.000,00 104.397.400,00 4,05 %
10.06.2019 10.06.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.368,14 10.000,00 103.681.400,00 3,45 %
10.06.2019 10.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.996,61 108.200,00 1.298.033.202,00 3,38 %
07.06.2019 07.06.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.370,74 274.000,00 2.841.582.100,00 4,16 %
07.06.2019 07.06.2019 07.02.2024 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD58100 RSD 10.322,22 10.000,00 103.222.200,00 3,55 %
07.06.2019 07.06.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.235,79 10.000,00 112.357.900,00 4,40 %
07.06.2019 10.06.2019 08.02.2034 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD45941 EUR 1.034,69 1.000,00 1.034.690,00 3,30 %
07.06.2019 07.06.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.973,67 10.000,00 119.736.700,00 3,45 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15| |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>