Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
12.01.2017 12.01.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.093,24 20.000,00 241.864.800,00 5,60 %
11.01.2017 11.01.2017 20.02.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD50461 EUR 1.039,68 10.000,00 10.396.800,00 0,28 %
11.01.2017 12.01.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.035,90 5.308,00 5.498.571,47 1,88 %
11.01.2017 11.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.784,00 1.677,00 18.084.768,00 4,71 %
11.01.2017 11.01.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.035,98 3.000,00 3.107.940,00 0,55 %
11.01.2017 11.01.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.336,40 33.250,00 410.185.390,50 5,44 %
10.01.2017 10.01.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 11.396,30 25.000,00 284.907.500,00 4,35 %
10.01.2017 11.01.2017 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 988,15 442,00 436.762,60 3,93 %
10.01.2017 10.01.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.308,99 30.000,00 369.269.700,00 5,50 %
10.01.2017 10.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.794,88 20.000,00 215.897.600,00 4,65 %
09.01.2017 09.01.2017 23.03.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD57482 RSD 10.720,67 13.000,00 139.368.710,00 3,60 %
09.01.2017 09.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.717,38 35.000,00 375.108.300,00 3,19 %
09.01.2017 11.01.2017 24.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87489 EUR 1.036,67 1.035,00 1.072.953,45 0,60 %
09.01.2017 09.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.773,37 30.000,00 323.201.100,00 4,75 %
09.01.2017 09.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.469,32 10.700,00 122.721.724,00 4,35 %
06.01.2017 10.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.774,76 25.000,00 269.369.000,00 4,75 %
05.01.2017 06.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.714,29 35.000,00 375.000.150,00 3,20 %
05.01.2017 05.01.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.446,94 16.700,00 174.463.898,00 5,40 %
05.01.2017 05.01.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.015,70 1.670,00 1.696.219,00 1,79 %
04.01.2017 05.01.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.015,56 1.670,00 1.695.985,20 1,80 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>