Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
16.01.2017 16.01.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.487,74 30.000,00 374.632.200,00 5,43 %
13.01.2017 13.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.435,33 572.951,00 6.551.881.062,30 4,69 %
13.01.2017 16.01.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.355,63 30.275,00 313.516.698,25 5,60 %
13.01.2017 13.01.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.077,69 1.690,00 1.821.296,10 2,49 %
13.01.2017 13.01.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.774,85 30.000,00 323.245.500,00 4,25 %
13.01.2017 13.01.2017 20.02.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD50461 EUR 1.039,83 1.000,00 1.039.830,00 0,16 %
13.01.2017 13.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.903,73 4.680,00 60.389.456,40 5,45 %
13.01.2017 16.01.2017 20.02.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD50461 EUR 1.039,85 2.000,00 2.079.700,00 0,15 %
13.01.2017 13.01.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.633,50 54.000,00 574.209.000,00 4,30 %
12.01.2017 12.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.786,00 1.677,00 18.088.122,00 4,71 %
12.01.2017 12.01.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 11.402,60 84.400,00 962.379.732,00 4,32 %
12.01.2017 12.01.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.024,10 5.000,00 55.120.500,00 4,90 %
12.01.2017 12.01.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 9.774,46 5.000,00 48.872.300,00 4,71 %
12.01.2017 12.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.413,90 32.049,00 365.804.037,70 4,87 %
12.01.2017 12.01.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.667,23 36.600,00 427.020.618,00 4,67 %
12.01.2017 12.01.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.041,74 17.500,00 193.230.450,00 5,40 %
12.01.2017 12.01.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.035,56 2.000,00 2.071.120,00 0,45 %
12.01.2017 12.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.829,05 50.000,00 641.452.500,00 5,60 %
12.01.2017 13.01.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.077,51 1.690,00 1.820.991,90 2,50 %
12.01.2017 16.01.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.060,59 1.480,00 1.569.673,20 1,63 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144| |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>