Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
26.01.2017 26.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.784,23 800.000,00 8.627.384.000,00 4,81 %
26.01.2017 26.01.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.044,63 1.034,00 11.420.147,42 4,90 %
26.01.2017 26.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.481,39 102.300,00 1.174.545.709,00 4,45 %
26.01.2017 26.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.717,48 2.345,00 25.132.490,60 3,96 %
25.01.2017 25.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.474,29 180.000,00 2.065.372.200,00 4,50 %
25.01.2017 27.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.491,54 20.000,00 229.830.800,00 4,37 %
24.01.2017 24.01.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.023,58 18,00 18.424,44 1,50 %
24.01.2017 26.01.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.005,60 2.500,00 2.514.000,00 0,95 %
24.01.2017 24.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.463,95 500.000,00 5.731.976.500,00 4,58 %
23.01.2017 23.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.947,01 30.000,00 388.410.300,00 5,40 %
23.01.2017 23.01.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.133,11 1.412,00 1.599.951,32 3,50 %
23.01.2017 23.01.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.023,54 18,00 18.423,72 1,50 %
20.01.2017 23.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.995,70 9.200,00 119.560.440,00 5,30 %
20.01.2017 20.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.941,34 9.200,00 119.060.328,00 5,40 %
20.01.2017 20.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.467,28 60.000,00 688.036.800,00 4,50 %
19.01.2017 19.01.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.794,90 15.000,00 161.923.500,00 4,00 %
19.01.2017 19.01.2017 27.02.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91267 RSD 10.960,09 40.000,00 438.403.600,00 3,45 %
19.01.2017 19.01.2017 01.04.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD44555 RSD 10.921,37 16.503,00 180.235.369,11 3,60 %
19.01.2017 19.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.715,20 14.474,00 155.091.804,80 3,70 %
19.01.2017 19.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.842,65 33.000,00 423.807.450,00 5,60 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142| |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>