Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
01.02.2017 01.02.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.071,22 131,00 140.329,82 1,15 %
01.02.2017 01.02.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.033,95 14.000,00 14.475.300,00 0,65 %
01.02.2017 01.02.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.023,64 140,00 143.309,60 3,77 %
01.02.2017 01.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.485,46 100.000,00 1.148.545.500,00 4,47 %
31.01.2017 31.01.2017 22.03.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD96928 EUR 999,68 1,00 999.680,00 0,23 %
30.01.2017 30.01.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.023,64 140,00 143.309,60 3,76 %
30.01.2017 30.01.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.360,99 35,00 362.634.600,00 5,63 %
30.01.2017 30.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.789,87 360,00 3.884.351.400,00 4,81 %
30.01.2017 30.01.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.071,22 131,00 140.329,82 1,15 %
30.01.2017 30.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.474,71 100,00 1.147.470.500,00 4,56 %
27.01.2017 27.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.785,64 800.000,00 8.628.512.000,00 4,81 %
27.01.2017 27.01.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.023,24 343,00 350.971,32 3,77 %
27.01.2017 30.01.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.170,65 600,00 7.302.390,00 5,50 %
27.01.2017 27.01.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.046,10 1.034,00 11.421.667,40 4,90 %
27.01.2017 27.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.478,95 210.000,00 2.410.580.100,00 4,48 %
27.01.2017 31.01.2017 22.03.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD96928 EUR 999,44 1,00 999.440,00 0,40 %
27.01.2017 27.01.2017 24.01.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18930 RSD 10.535,10 110.000,00 1.158.861.000,00 4,45 %
26.01.2017 26.01.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.005,72 2.500,00 2.514.300,00 0,94 %
26.01.2017 26.01.2017 24.01.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18930 RSD 10.533,85 110.000,00 1.158.723.500,00 4,45 %
26.01.2017 26.01.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.569,10 97.658,00 1.129.815.480,00 5,13 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141| |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>