Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
22.02.2017 22.02.2017 08.05.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD98155 RSD 10.917,03 9.760,00 106.550.212,80 3,60 %
22.02.2017 22.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.517,42 6.722,00 77.420.097,24 4,45 %
21.02.2017 21.02.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.007,92 11.600,00 139.291.890,00 5,38 %
21.02.2017 21.02.2017 01.09.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD24706 EUR 996,86 8.000,00 7.974.880,00 0,59 %
21.02.2017 21.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.510,82 282,00 3.246.051,24 4,50 %
21.02.2017 23.02.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.001,06 2.000,00 2.002.120,00 0,95 %
21.02.2017 21.02.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,59 57,00 58.059,78 2,32 %
17.02.2017 17.02.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.966,80 1.950,00 23.335.260,00 5,45 %
17.02.2017 17.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.510,45 50.000,00 575.522.500,00 4,45 %
17.02.2017 21.02.2017 01.09.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD24706 EUR 996,81 8.000,00 7.974.480,00 0,60 %
17.02.2017 17.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.721,91 235,00 2.519.648,85 5,30 %
17.02.2017 20.02.2017 23.01.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD20662 EUR 1.033,78 1.800,00 1.860.804,00 0,65 %
14.02.2017 14.02.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.980,67 68.172,00 816.746.091,36 5,41 %
14.02.2017 14.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.822,09 450.000,00 4.869.940.500,00 4,75 %
14.02.2017 14.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.495,68 100.000,00 1.149.568.000,00 4,55 %
13.02.2017 17.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.511,48 53.000,00 610.108.580,00 4,44 %
13.02.2017 13.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.820,69 450.000,00 4.869.310.500,00 4,75 %
10.02.2017 10.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.792,61 470.000,00 5.072.525.800,00 4,87 %
10.02.2017 13.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.510,21 59.300,00 682.555.453,00 4,40 %
09.02.2017 09.02.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.029,68 6.000,00 6.178.080,00 2,05 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139| |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>