Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
02.03.2017 03.03.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.005,32 2.500,00 2.513.300,00 2,40 %
02.03.2017 03.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.544,00 18.980,00 200.125.076,60 4,34 %
01.03.2017 03.03.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.865,84 14.645,00 159.130.226,80 3,50 %
01.03.2017 01.03.2017 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.021,29 2.000,00 2.042.580,00 0,97 %
28.02.2017 28.02.2017 06.02.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD88891 RSD 11.001,11 10.000,00 110.011.100,00 4,80 %
28.02.2017 28.02.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.003,83 8.000,00 8.030.640,00 5,70 %
28.02.2017 01.03.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 998,88 765,00 764.143,20 1,75 %
27.02.2017 01.03.2017 28.03.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD41338 EUR 1.020,26 100,00 102.026,00 0,90 %
27.02.2017 27.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.529,39 80.000,00 922.350.900,00 4,40 %
27.02.2017 27.02.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.013,68 38,00 38.519,84 2,00 %
27.02.2017 27.02.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.014,79 290,00 294.289,10 2,50 %
27.02.2017 27.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.268,21 50.000,00 513.410.500,00 4,60 %
27.02.2017 27.02.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.425,32 191.000,00 1.991.236.120,00 5,59 %
24.02.2017 27.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.251,18 50.000,00 512.559.000,00 4,69 %
24.02.2017 24.02.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.567,69 105.200,00 1.216.920.988,00 5,32 %
23.02.2017 24.02.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.002,07 500,00 501.035,00 0,90 %
23.02.2017 27.02.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.560,31 10.000,00 115.603.100,00 4,10 %
22.02.2017 22.02.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.406,91 24.000,00 249.765.840,00 5,61 %
22.02.2017 24.02.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.209,42 1.300,00 13.272.246,00 4,89 %
22.02.2017 22.02.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.017,45 49,00 49.855,05 2,35 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138| |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>